Кръчма

Чудото ЧКЧ - Червен Калифорнийски Червей ( Lumbricus rubellus )

Вискяр

  • *
  • 1 824
  • 8
  • Работата никога не свършва!
    • Градина Вискяр
Чудото ЧКЧ - Червен Калифорнийски Червей ( Lumbricus rubellus )

Интродуцирани видове в САЩ - Резюме на проучването.
Европейски червей ( Lumbricus rubellus ).

Обикновени наименования: Marsh Worm, Red Wriggler, Европейски червей.
Научно наименование: Lumbricus rubellus.Класификация:  Налице е значителен дебат по отношение на класифицирането на този вид - Червен Калифорнийски Червей. Двете най-често срещани класификации за Lumbricus rubellus са, както следва:


Тип: Annelida       Тип: Annelida
Надклас: Clitellata         Клас: Clitellata
Клас: Oligochaeta    Подклас: Oligochaeta
Разред: Opisthopora   Разред: Haplotaxida 
Подразред: Lumbricina                 Подразред: Lumbricina   
Надсемейство: Lumbricoidea           
Семейство: Lumbricidae  Семейство: Lumbricidae         
   
Идентификация на Червен Калифорнийски Червей: Възрастните могат да достигнат 60-150 мм дължина и ширина 4-6 мм. Задната страна е лилава или червеникаво-кафява с преливащи се цветове и блясък, а коремът е светъл.

Оригинално местонахождение на Червен Калифорнийски Червей: Широко разпространен е в континентална Европа и Британските острови.

Текущо разпределение на Червен Калифорнийски Червей:   Всички части на Европа, САЩ, Канада, Нова Зеландия и Австралия. Вероятно е разпределен в целия свят, но видове, които не могат да бъдат идентифицирани във всички части на света. Въпреки това разпределение е разпокъсана, в зависимост от конкретните местообитания. Често тези червеи могат да бъдат намерени в микрониши, като градски градини, пустинни оазиси.

Място и дата на въвеждане в САЩ на Червен Калифорнийски Червей: за първи път от колониалните заселници в районите на Нова Англия и Средното крайбрежие на Атлантическия океан. Непрекъснато са въвеждани до наши времена.

Начин на въвеждане на Червен Калифорнийски Червей: Първо въвеждането е вероятно поради изхвърлянето на почвата, която се използва като баласт в кораби или от кал опаковани корени и коренища на транспортираните растения. Продължаващите въвеждания са извършени посредством използване на вида стръв за риба, в домашно компостиране комплекти, в доставки за земеделието и градинарството, както и в търговски приложения, като например управлението на отпадъците и земя биоремедиацията.

Причина (и)  - защо Червен Калифорнийски Червей се превърна в основен: Популациите вероятно се установят поради сходствата между местообитания намерени както в САЩ, така и в Европа. Исторически погледнато, не е имало много на търговията между двете, която е довела до текущите въвеждания. Също така, през заледяване в епохата плейстоцен бяха ликвидирани местните земни червеи в северните Съединени щати. В много страни за въвеждане, Червен Калифорнийски Червей не е имал конкуренция от местни видове, тъй като това заледяване ги е унищожило и местните червеи са изчезнали.

Екологична роля на Червен Калифорнийски Червей: той е категоризирана като endogeic червей. Този вид червей обикновено живее в минерална почва и консумира както органичен материал в почвата, така и участва в обмена на почвата. Земният червей - дейност като храносмилането, асимилацията, екскреция, както и разрушаването на тъканите се отразява на хранителни вещества и минерализация. Специално този червей се храни с по-богатите източници на органичен материал, в по-ранните етапи на разлагане. Те често се намират по-близо до повърхността на почвата.

Полза (и) от Червен Калифорнийски Червей: често се разглежда като полезен за почвените процеси, особено в пасторални и селскостопански настройки. Земни червеи увеличат темповете на растителната постеля да се разлага. Те също са важни за намаляване на времето за преработка на хранителни вещества, за да бъдат трансформирани в използваема форма. Те също така повишава ефекта на растенията хранителни вещества. Агрегиране на почвата и порьозност се подобрява. Проникване на вода, също се подобрява, когато земните червеи са налице.

Въздействие на Червен Калифорнийски Червей: може да предава растителни и/или животински патогени. Те могат да подслонят патогени в рамките на техните вътрешности и в почвата, в която те са били транспортирани. Има факти  да бъдат пасивни носители или междинни гостоприемници за тези патогени. Също така, тези червеи могат да допринесат за ерозия чрез премахване и зариване повърхностни материали, които първоначално ще защитават земята от този процес. Те са известни също да помогне разпръсне плевелни семена в градини и селскостопански области. Земни червеи могат да помогнат колапс напоителни канали. Те също са отговорни за увеличаване на загубата на почвата азот през процеса на излугване и денитрификация. Въглерод в почвата могат да бъдат загубени в резултат на микробно дишане. Тези процеси могат да бъдат опасни за местообитанията, които нямат местни видове земни червеи, като подовете на горите. Този червей е свързано с изтребване на специализирани растителни съобщества са намерени само в северните гори широколистна дървесина. Един пример за това е спадът на редки таласъм папрат, Botrychium mormo, в района на Големите езера.

Ниво на контрол - диагноза: среден приоритет , поради последния спад на   B. Момо, земни червеи политики въведение трябва да бъдат разгледани. Вносът се регулират от APHIS във Федералния закон на вредителите по растенията. Тъй като земен червей е толкова широко разпространен, че ще бъде невъзможно да се изкорени. Те също са от полза в много местообитания. Въпреки промените в политиката могат да им помогнат да се предотврати навлизането на области, в които те преди това не са били намерени.

Метод на контрол на Червен Калифорнийски Червей: Промените в политиката по отношение на въведения са най-добрият начин да се контролират тези видове. Забрани или ограничения за внос могат да бъдат изпълнени. В естествените местообитания, голямо изобилие на земните червеи често са намерени близо до пътища и/или зони за отдих. Това вероятно се дължи на земни червеи ларви живот в грайферите на гумите (от превозни средства, свързани със селскостопански практики), а също и в резултат на риболовната дейност. Ако гумите може да се почисти, преди да напусне ферми и различен вид стръв може да се използва, въвеждане в предварително ненаселени райони може да бъде забавена.
 
Литература:
Coates, K. A., Wetzel, M. J., Gelder, S. J., Madill, J., and J. W. Reynolds. "The Aphanoneuran and Clitellate Annelida Occuring in the United States and Canada." English. 2003. [Online].  URL:< http://www.inhs.uiuc.edu/~mjwetzel/WONA2feb98.html >.

"Earthworm." English. 2003. [Online]. URL:< http://www.fcps.k12.va.us/StratfordLandingES/Moran%20Website/mpages/earthworm.htm >.

Goffman, P. M., Bohlen, P. J., Fisk, M. C., and T. J. Fahey.  "Exotic Earthworm Invasion and Microbial Biomass in Temperate Forest Soils." English. 2003. [Online]. URL:< http://www.ecostudies.org/research/reports/grofpub1/paper_4_microbial_biomass_paper.pdf >.

Gundale, M. J.  2002. Influence of Exotic Earthworms on the Soil Organic Horizon and the Rare Fern Botrychium mormo. Conservation Biology. Vol. 16 No. 6. Pp. 1555-1561.

Hendrix, P. F. and P. J. Bohlen. 2002. Exotic Earthworm Invasions in North America: Ecological and Policy Implications. BioScience. Vol. 52 No. 9. Pp. 801-811.

James, S. W. 2000. Earthworms (Annelida: Oligochaeta) of the Columbian River Basin Assessment Area. In: Quigley, T. M. [ed] 2000. Interior Columbia Basin Ecosystem Management Project: Scientific Assessment. Gen. Tech. Rep.  PNW-GTR-491. Portland, OR: U. S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station.

"Lumbricus rubellus." 2001. English. 2003. [Online]. URL:< http://meropslinks.iapc.bbsrc.au.uk/MeropsLinks/Speccards/sp000625.htm >.

"Lumbricus rubellus. Hoffmeister, 1843." English. 2003. [Online]. URL:< http://www.sarep.ucdavis.edu/worms/profile7.htm >.

Milius, S. 2002. Worm Attacks: Invading earthworms threaten rare U. S. fern. Science News Online. Vol. 162 No. 22.  English. 2003. [Online]. URL:< http://www.sciencenews.org/20021130/fob5.asp >.

Pickrell, J. 2003. Exotic Worms Killing Off North American Plants. National Geographic News. English. 2003. [Online]. URL:< http://news.nationalgeographic.com/news/2003/01/0102_030102_earthworms.html >.

"Species Identification." English. 2003. [Online]. URL:< http://www.nurturingnature.co.uk/main/education-a.htm >.

Автор: Sarah Pacyna
Последна редакция:  18 февруари, 2003
Източник: http://www.columbia.edu/itc/cerc/danoff-burg/invasion_bio/inv_spp_summ/Lumbricus_rubellus.html