Кръчма

МАСАЙ от BASF (тебуфенпирад)

Вискяр

  • *
  • 1 824
  • 8
  • Работата никога не свършва!
    • Градина Вискяр
МАСАЙ от BASF (тебуфенпирад)
« -: 03, август, 2016, 09:43 »
МАСАЙ от БАСФ е нов инсекто-акарицид , съдържащ 200 г/кг активно вещество тебуфенпирад. Предлага се като  вододиспергируем (намокрим) прах (ВП). Използва се за борба срещу различни видове вредни акари и листни въшки по лозя, овощни и зеленчуци.
Колко е нов този Масай- не знам, но други търговски имена на пестициди с активно вещество тебуфенпирад са Команч, Оскар, Пираника!
Одобрен е за употреба в България от БАБХ през 2014 г.
Масай с активно вещество тебуфенпирад се употребява срещу:
 - Крушова листна бълха, листни въшки по овощни култури, червен овощен акар, жълт розов акарр, черна черешова листна въшка, голяма сливова листна въшка, малка сливова листна въшка, зелена прасковена листна въшка по зеленчуци;
 - Обикновен паяжинообразуващ акар по зеленчуци, памукова листна въшка по зеленчуци.
Токсичен за водни организми - да не се пръска на по-близо от 20 м от водни басейни, да не се излива или измива край водни басейни.
Слаботоксичен за пчели.
Нетоксичен за полезните насекоми, паразитиращи по акара.
В почвата се разпада наполовина за около месец - Т0,5 20-30 дни.
Може да се смесва с пиретроиди като бифентрин.

Препарата не е системен - много е важно да се пръска и по долната част на листата!

Потиска развитието на яйцата на акарите - Tetranychus, Panonychus, Origonychus и Eotetranychus при всички стадии на развитие в концентрация 3,3-10 г/100 л, с което намалява популацията им.

Според сайта на БАСФ, НЕ Е ИЗПИТВАН за:
акутна токсичност;
разяждане на кожата/дразнене на заек;
мутагенност на зародишни клетки;
канцерогенност;
репродуктивна токсичност;
развиваща се токсичност;
биоакумулираща способност;
преносимост в почвата.

Не е ясно дали има и каква е биоразградимостта във влажни условия.

За разлика от БАСФ, Комитетът за оценка на риска дава следната оценка на тебуфенпирад:
КОР се съгласи с предложението на Германия да класифицира тебуфенпирад като остро
токсичен по орален и инхалационен път, като кожен сенсибилизатор и като опасен за
водната среда. Освен това КОР се съгласи, че тебуфенпирадът трябва да бъде
класифициран като токсичен при повтаряща се експозиция.
Източник: сайта на Европа.

Препоръчвам при работа с инсекто акарицида МАСАЙ от BASF (тебуфенпирад) да се носи прахова маска. Вдишването на праха може да ви увреди органите на стомашно-чревния тракт.